Hoạt động hỗ trợ nông dân Hoạt động hỗ trợ nông dân

Tiến độ thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh năm 2016.

 

Tiến độ thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh

 và Ban Dân tộc tỉnh năm 2016.

       

Thực hiện đề án 01- ĐA/HNDT của Hội Nông dân tỉnh BR-VT V/v "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu";

Thực hiện Kế hoạch số 221/KHLT-BDT-HND, ngày 16/9/2015 của Hội Nông dân tỉnh về thực hiện chương trình phối hợp giữa BanDân tộc và Hội Nông dân tỉnh năm 2016.

Nay, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh năm 2016, như sau:

Chương trình tập huấn :

Từ ngày 18/8/2016 đến ngày 20/9/2016, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp cùng Hội Nông dân các huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao KHKT chăn nuôi, trồng trọt cho 1.411 lượt đồng bào dân tộc thiểu số tham gia ở 15 xã tại 4 huyện: Châu Đức, Tân Thành, Xuyên Mộc, Đất Đỏ theo nội dung chương trình tập huấn đã được Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất và  phê duyệt ; thời gian tập huấn 02 ngày/lớp, nội dung tập huấn các chuyên đề theo nhu cầu thực tế sản xuất của đồng bào dân tộc.

- Chế độ hỗ trợ tiền ăn cho học viên theo quy định là 50.000đ/ngày

* Nội dung tập huấn: Tổ chức mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi theo các chuyên đề như sau:

- Kỹ thuật trồng trọt:  Trồng bắp cao sản; cải xanh và cải ăn lá các loại an toàn; cây hồ tiêu; cây điều; cây khoai mì; đậu xanh; mảng cầu.

- Kỹ thuật Chăn nuôi:  gà thả vườn; nuôi heo thịt siêu nạc; Vỗ béo bò thịt; chăn nuôi dê.

2. Thực hiện mô hình trình diễn kỹ thuật:

 Lựa chọn các đồng bào dân tộc tham gia thực hiện mô hình:

Kết thúc lớp tập huấn Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh phối hợp Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh; Hội Nông dân huyện, Đảng ủy, UBND, Hội nông dân xã tiến hành họp dân bình xét hộ đồng bào dân tộc có đủ điều kiện tham gia mô hình và tiến hành khảo sát, thẩm định trực tiếp các hộ tham gia thực hiện mô hình có đủ điều kiện như sau:

- Là người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh chưa được hưởng từ các chính sách như: Chương trình 135; Đề án Chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; Ưu tiên bình xét hộ dân tộc nghèo, khó khăn tham gia trình diễn các mô hình chuyển giao KHKT; đảm bảo công khai, minh bạch;

- Có công lao động; khả năng tiếp thu kiến thức KHKT;

- Có đất để sản xuất nông nghiệp, có chuồng trại chăn nuôi.

- Có nguyện vọng tham gia thực hiện mô hình, thiện chí làm ăn để thoát nghèo cam kết thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt được hướng dẫn, sẳn sàng tham gia Tổ hợp tác, hợp tác xã do Hội Nông dân cơ sở vận động thành lập.

- Ngoài ra phần kinh phí do Nhà nước đầu tư hỗ trợ, gia đình có vốn đối ứng theo yêu cầu của mô hình đề ra.

Kết quả thẩm định chọn hộ đồng bào dân tộc tham gia mô hình chăn nuôi, trồng trọt năm 2016(Có danh sách các hộ tham gia mô hình kèm theo):

- Mô hình Trồng bắp cao sản tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức;

- Mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc; xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành;

- Mô hình chăn nuôi heo thịt siêu nạc tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc.

- Mô hình Kỹ thuật trồng cải xanh và cải ăn lá các loại an toàn tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành.

- Mô hình Kỹ thuật vỗ béo bò thịt tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức; xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.

Hỗ trợ con giống, vật tư để thực hiện mô hình:

- Mô hình Trồng bắp cao sản tại xã Suối Rao: quy mô 5 ha/10 hộ (5000m2 /hộ):

Số lượng hạt giống, vật tư hỗ trợ cho 1 hộ tham gia mô hình:

STT

Loại vật tư

ĐVT

Số lượng

Tỷ lệ Hỗ trợ

1

Giống bắp

kg

10

100%

2

Phân Urê

kg

22,5

30%

3

Phân Lân Supe

kg

30

4

Phân Kali

kg

22,5

5

Phân hữu cơ vi sinh

kg

150

6

Phân bón lá Super Khumate

chai

0,5

7

Thuốc trừ cỏ Sofit

Lít

0,15

8

Vibasu 10H

gói

0,5

9

Ridomil 68 WP

gói

0,5

         - Mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học xã Xuyên Mộc, xã Hắc Dịch: quy mô: 2.000 con/10 hộ (200 con/hộ, 5 hộ/xã):

Số lượng con giống, vật tư hỗ trợ cho 1 hộ tham gia mô hình:

STT

Loại vật tư

ĐVT

Số lượng

Tỷ lệ Hỗ trợ

1

Gà giống gà ta 01 ngày tuổi

con

200

100%

2

 Thức ăn HH gà từ 1-42 ngày tuổi

Kg

114

30%

3

Vac xin + Thuốc thú y

 

 

30%

 

Vaccin Gumboro ( 1 lọ/ 100 con)

lọ

0,6

 

 

Vaccin Newcastle hệ F

lọ

0,6

 

Vacine viêm phế quản truyền nhiễm ( 1 lọ/ 100 con:)

lọ

0,6

 

Vaccin cúm gia cầm,

lọ

0,6

 

Hóa chất thuốc sát trùng

lít

30

 

Levamysol (chai 100ml)

Gói

1,2

 

Thuốc cầu trùng EsB3 ( gói 100 gram)

Gói

1,2

 

Thiamphenicol ( chai 100ml)

chai

1,2

 

Chế phẩm Balasa

Kg

1,2

         - Mô hình chăn nuôi heo thịt siêu nạc tại xã Hòa Hội:

Số lượng con giống, vật tư hỗ trợ cho 1 hộ tham gia mô hình:

STT

Loại vật tư

ĐVT

Số lượng

Tỷ lệ Hỗ trợ

1

Heo giống nuôi thịt siêu nạc  20 kg

con

3

100%

2

TAHH lợn thịt giai đoạn 20kg – xuất chuồng

kg

157,5

30%

3

Vác xin + thuốc thú y

 

 

30%

 

Bệnh dịch tả

liều

0,9

 

 

Bệnh Phó thương hàn

liều

0,9

 

Đóng dấu lợn

liều

0,9

 

Bệnh Tụ huyết trùng

liều

0,9

 

Bệnh LMLM

liều

0,9

 

Bệnh Tai xanh

liều

0,9

 

Levamysol (chai 100ml)

chai

2,7

 

Vemectin (chai 100ml)

chai

2,7

 

Genta – tylo (chai 100ml)

chai

2,7

 

Hoá chất sát trùng pha loãng 2%

lít

13,5

- Mô hình Kỹ thuật trồng cải xanh và cải ăn lá các loại an toàn tại xã Châu Pha:

quy mô : 1 ha/10 hộ (1000 m2 /hộ):

Số lượng hạt giống, vật tư hỗ trợ cho 1 hộ tham gia mô hình:

STT

Loại vật tư

ĐVT

Số lượng

Tỷ lệ Hỗ trợ

1

Hạt giống (10 gram/ bịch)

bịch

50

100%

2

Phân Urê

kg

7,2

30%

3

Phân Lân Supe

kg

13

4

Phân Ka li

kg

1,5

5

Phân chuồng hoai

kg

450

6

Thuốc Actara 25WG

gói

1

7

Kasumin 2 L

chai

1

 

- Mô hình Kỹ thuật vỗ béo bò thịt tại xã Sơn Bình, xã Long Tân: quy mô 90 con/30 hộ (03 con/hộ, 15 hộ/xã):

 

 

Số lượng vật tư hỗ trợ cho 1 hộ tham gia mô hình:

STT

Loại vật tư

ĐVT

Số lượng

Tỷ lệ Hỗ trợ

1

Thuốc trị ngoại ký sinh trùng Vemectin

Liều

0,9

30%

2

Thuốc tẩy giun tròn Levamysol

Liều

0,9

3

Thuốc tẩy sán lá gan Albel

Liều

0,9

4

Đá liếm

cục

0,9

5

Thức ăn hỗn hợp vỗ béo bò

kg

243

 

3. Đánh giá kết quả tiến độ thực hiện:

- Qua các lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; các học viên đã được các giảng viên đã chỉ ra những hạn chế và chia sẻ những kinh nghiệm với các hộ đồng bào dân tộc trong quá trình sản xuất vì vậy học viên ở các lớp tập huấn thấy được hiệu quả thiết thực và lợi ích mang lại cho học viên trong việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện mô hình làm ăn có hiệu quả. Qua các lớp tập huấn cho thấy người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thay đổi tập quán sản xuất, nhận thức chủ động tổ chức sản xuất không trông chờ, ỷ lại bằng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, mà quan tâm nắm bắt tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt áp dụng vào sản xuất nông nghiệp tại gia đình ngày càng có hiệu quả, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, nâng cao đời sống trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Các mô hình mới bước đầu triển khai nhưng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia mô hình thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà và họ rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia nên đến nay các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đang phát triển tốt. Thông qua mô hình giúp cho các hộ đồng bào dân tộc tham gia sản xuất, tăng thu nhập, giải quyết việc làm, cãi thiện cuộc sống.

Thông qua chương trình phối hợp đã kịp thời phổ biến chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây con giống mới, thực hiện các mô hình trình diễn chăn nuôi trồng trọt  phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương,  nhiều hộ đồng bào trên địa bàn tỉnh đều tích cực hưởng ứng và đưa vào áp dụng thực tế sản xuất, các mô hình làm ăn có hiệu quả được tiếp tục triển khai tại nhiều địa phương mang lại, hiệu quả về môi trường, kinh tế và xã hội dần được khẳng định rõ nét, góp phần nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững  cho đồng bào dân tộc.

4. Kiến nghị:

- Các hộ tham gia mô hình tiếp tục quan tâm đầu tư thêm các loại vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi và các loại vật tư thiết yếu khác, tuân thủ đúng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt đã được hướng dẫn để các mô hình đạt được hiệu quả đã đề ra.

- Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân xã phối hợp Trung tâm Dạy nghề và HTND tỉnh tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các hộ tham gia mô hình đúng theo quy trình kỹ thuật đã đề ra; theo dõi, quản lý, kiểm tra quá trình thực hiện mô hình, tổ chức nghiệm thu đánh giá mô hình trình diễn khi chương trình kết thúc; có phương án giải pháp hỗ trợ cho các  các hộ có nhu cầu để đầu tư tiếp cho mô hình hoặc tái sản xuất, tăng quy mô sản xuất; tuyên truyền vận động để nhân rộng mô hình làm ăn có hiệu quả trong thời gian tới.

 

CTV. Đỗ Tuân – Trung tâm DN&HTND tỉnh.


Ủy thác cho vay Q. HTND Ủy thác cho vay Q. HTND

Tập huấn chuyển giao KH Tập huấn chuyển giao KH

Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại

Cung ứng vật tư NN Cung ứng vật tư NN

Giới thiệu việc làm Giới thiệu việc làm

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

Lịch công tác Lịch công tác

Giá cả sp nông nghiệp Giá cả sp nông nghiệp

Đào tạo nghề Đào tạo nghề

Thông báo cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV... 25/11/2019 15:00
Thông báo cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV nhân rộng mô hình giảm...

TIN ĐỌC NHIỀU TIN ĐỌC NHIỀU

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 2138363