Vốn, Quỹ QG HTVL Vốn, Quỹ QG HTVL

Hiệu quả sử dụng vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm.
Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm đã cho 143 dự án vay số tiền 9.108 triệu đồng. Các dự án được vay vốn đã hỗ trợ việc làm cho 2.473 người trong đó 1.487 lao động có việc làm mới ổn định với mức thu nhập bình quân từ 650.000 - 700.000 đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn bổ sung năm 2006 là 3.500 triệu đồng đã cho vay 38 dự án số tiền 3.000 triệu đồng. Doanh số thu nợ 10.807 triệu đồng, đạt 83% kế hoạch năm. Tổng dư nợ đến nay là 37.956 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 84,4% so với tổng nguồn vốn.
 
Công tác cho vay vốn từ đầu năm đến nay đã bám sát hướng dẫn theo Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT của Bộ Lao động - TBXH, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, nguồn vốn được tập trung cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vay là chủ yếu. Mức vay bình quân khoảng 85 triệu đồng một dự án, dự án được vay mức cao nhất là 300 triệu, thấp nhất cũng 50 triệu đồng. Việc cho vay bảo đảm đúng đối tượng, mục tiêu, vốn vay được các chủ dự án sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần ổn định và thúc đẩy quá trình tăng trưởng, thu hút nhiều lao động vào làm việc có mức thu nhập khá. Tiêu biểu như dự án sản xuất bìa cát-tông do thương binh 3/4 Cù Huy Dục ở thành phố Thái Bình làm chủ. Dự án được vay 400 triệu đồng (chiếm 16,4% tổng nguồn vốn cần có của dự án) để mua máy móc, trang thiết bị, đã giải quyết việc làm cho 50 lao động trong đó thu hút thêm 20 người vào làm việc với mức thu nhập từ 650.000 - 700.000 đồng/người/tháng. Cũng ở thành phố Thái Bình, dự án sửa chữa, kinh doanh đồ điện gia dụng của anh Phạm Thành Long được vay 300 triệu (chiếm 23% tổng nguồn vốn của dự án) đã tạo việc làm cho 23 lao động trong đó thu hút mới 15 lao động, thu nhập bình quân một người 800.000 đồng/tháng. Ở xã Hồng Lý (Vũ Thư), dự án mở rộng cơ sở sản xuất may mặc của người tàn tật do bà Trần Thị Vân làm chủ dự án được vay 115 triệu (chiếm 38,7% tổng nguồn vốn của dự án) đã đầu tư mua thêm máy khâu tạo việc làm ổn định cho 35 lao động là người tàn tật, trong đó thu hút mới 10 người, với thu nhập từ 350.000 - 450.000 đồng/người/tháng.
 
Nhìn chung việc cho các dự án vay vốn từ đầu năm đến nay đã bảo đảm đúng theo các quy định của trên về cơ chế quản lý, điều hành Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm. Các dự án được vay vốn đã và đang hoạt động ổn định, phát huy được hiệu quả vốn vay góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình giải quyết việc làm và cũng như công cuộc xóa đói, giảm nghèo của các địa phương, cơ sở.
Từ nay đến cuối năm, ngoài việc đẩy mạnh công tác cho vay vốn, thu hồi nợ (phấn đấu hoàn thành mục tiêu cho vay 15 tỷ, thu hồi nợ từ 10 - 12 tỷ và kiên quyết không để phát sinh nợ quá hạn), ngành Lao động - TBXH sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các dự án đang thực hiện và đối với công tác cho vay vốn mới bảo đảm đúng đối tượng và bảo đảm cho việc các cơ sở sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn của Nhà nước.
 
MINH SƠN

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

Lịch công tác Lịch công tác

Giá cả sp nông nghiệp Giá cả sp nông nghiệp

Đào tạo nghề Đào tạo nghề

Thông báo cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV... 25/11/2019 15:00
Thông báo cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV nhân rộng mô hình giảm...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 1482187