Giới thiệu Giới thiệu

Giới thiệu chung
  TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN - HỘI NÔNG DÂN  TỈNH BRVT     I. GIỚI THIỆU CHUNG: - Trung tâm Hỗ trợ nông dân là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Hội Nông dân...
        CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ: 1. Chức năng: - Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các hoạt động tổ chức dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, dịch vụ hỗ trợ...
Tổ chức bộ máy
  III. CƠ CẤU TỔ CHỨC : Cơ cấu bộ máy tổ chức Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh, như sau :   1 . Ban Giám đốc gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc .   2 . Phòng...
Danh bạ điện thoại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh BRVT -Phòng Giám Đốc: 3652 937 -Phòng Phó Giám Đốc Dạy nghề: 3651 161 -Phòng Phó Giám Đốc Dịch vụ Hỗ trợ Nông dân: 3651...

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

Lịch công tác Lịch công tác

Giá cả sp nông nghiệp Giá cả sp nông nghiệp

Đào tạo nghề Đào tạo nghề

Thông báo cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV... 25/11/2019 15:00
Thông báo cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV nhân rộng mô hình giảm...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 1790380