Giới thiệu Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Cơ cấu bộ máy tổ chức Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh, như sau :

  1. Ban Giám đốc gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc .

  2. Phòng chuyên môn: Gồm có 3 phòng:      

   + Phòng Tổ chức – Hành chính;

   + Phòng Đào tạo;

   + Phòng Hoạt động Dịch vụ Hỗ trợ Nông dân;

3. Sơ đồ tổ chức:

 

 

 

 


VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

Lịch công tác Lịch công tác

Giá cả sp nông nghiệp Giá cả sp nông nghiệp

Đào tạo nghề Đào tạo nghề

Khai giảng lớp nghề Nuôi cá nước ngọt xã Suối Rao 17/07/2017 10:00
Ngày 27/6/2017, tại Hội trường UBND xã Suối Rao, Trung tâm Dạy nghề và...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 462516