Giới thiệu Giới thiệu

Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh BRVT

-Phòng Giám Đốc: 3652 937

-Phòng Phó Giám Đốc Dạy nghề: 3651 161

-Phòng Phó Giám Đốc Dịch vụ Hỗ trợ Nông dân: 3651 101

-Phòng Đào tạo: 3652 935

-Phòng Hành chính: 3652 938

 


VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

Lịch công tác Lịch công tác

Giá cả sp nông nghiệp Giá cả sp nông nghiệp

Đào tạo nghề Đào tạo nghề

CÁC MÔ HÌNH HỆ THỒNG THỦY CANH CƠ BẢN HIỆN NAY 18/06/2018 08:00
Hệ thống dạng bấc cho đến nay là dạng hệ thống thủy canh đơn giản...

TIN ĐỌC NHIỀU TIN ĐỌC NHIỀU

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 596046