Giới thiệu Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

       CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các hoạt động tổ chức dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, dịch vụ hỗ trợ hội viên, nông dân và người lao động có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu  chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy nghề, hỗ trợ nông dân theo nhu cầu của thị trường lao động, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh hội, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Sở Nông nghiệp - PTNT giao hàng năm.

- Phối hợp tổ chức dạy nghề, bồi dưỡng và phát triển kỹ năng, kiến thức quản lý kinh tế hợp tác xã cho nông dân.

- Chuyển giao tiến bộ KHKT, giải quyết việc làm, tư vấn nghề, việc làm, định hướng cho nông dân chọn nghề cần học, mở rộng sản xuất và kinh doanh để để nông dân sống được bằng nghề được học và làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống.

- Hợp tác và tranh thủ các tổ chức kinh tế, tín dụng để hỗ trợ về vốn, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Xây dựng các dự án và hợp đồng liên doanh liên kết.

- Xây dựng và thực hiện các dự án khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, khuyến công, dạy nghề cho nông dân qua kênh Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Thông tin, tư vấn về thị trường, pháp luật cho nông dân, các chủ trang trại, hợp tác xã nông nghiệp…

- Tổ chức cho nông dân tham quan mô hình làm ăn có hiệu quả trong và ngoài nước, xây dựng những điển hình, những điểm trình diễn để giúp cho nông dân có kiến thức trong sản xuất kinh doanh, trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh (theo phương thức trả  chậm).

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển công tác dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân.

- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh hội các nội dung phối hợp hoạt động với các cơ quan, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp, công ty; các ban Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.


VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

Lịch công tác Lịch công tác

Giá cả sp nông nghiệp Giá cả sp nông nghiệp

Đào tạo nghề Đào tạo nghề

CÁC MÔ HÌNH HỆ THỒNG THỦY CANH CƠ BẢN HIỆN NAY 18/06/2018 08:00
Hệ thống dạng bấc cho đến nay là dạng hệ thống thủy canh đơn giản...

TIN ĐỌC NHIỀU TIN ĐỌC NHIỀU

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 596026