Trồng trọt Trồng trọt

Cách hạn chế mía trổ cờ

 

Cách hạn chế mía trổ cờ

 

Đây cũng là giai đoạn phát triển sinh lý bình thường của cây mía khi cây trưởng thành, gặp điều kiện thuận lợi về nhiệt độ, ánh sáng.

Để hạn chế mía trổ cờ cần:

- Tuyển chọn trồng các giống mía không hoặc ít trổ cờ như ROC16, R570, Co775, VN844137 để thu hoạch vào giữa và cuối vụ ép mía. Trồng các giống mía có tốc độ vươn lóng mạnh ngay ở giai đoạn đầu sinh trưởng vào vụ 1 và trồng từ tháng 4 âm lịch trở đi để khi gặp điều kiện thuận lợi cho sự phân hoá mầm hoa thì mía chưa đủ độ thành thục.

- Xây dựng cơ cấu giống mía theo độ chín (sớm, trung bình, muộn) để nếu mía trổ cờ vẫn đảm bảo về năng suất và chất lượng mía. Đối với các ruộng mía khi đã đủ độ thành thục sinh lý vào tháng 8-9 dương lịch nên rút nước gây hạn để hạn chế trổ cờ.

- Vào thời kỳ mía có thể phân hoá mầm hoa cần bón tăng lượng phân đạm để kích thích sinh trưởng dinh dưỡng, giảm bớt tỉ lệ trổ cờ. Nên bón đạm trước thời kỳ này khoảng 10-15 ngày đối với mía vụ 1. Cắt lá ngọn (lá 1 và 2) khi mía chuẩn bị phân hoá mầm hoa.

- Cuối cùng để giảm bớt thiệt hại, cần thu hoạch trước khi mía trổ cờ đối với các ruộng mía đã đủ thời gian sinh trưởng cần thiết, hoặc sau khi bông cờ đã tàn.

 

Theo sokhcn.brvt.gov.vn


VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

Lịch công tác Lịch công tác

Giá cả sp nông nghiệp Giá cả sp nông nghiệp

Đào tạo nghề Đào tạo nghề

Thông báo cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV... 25/11/2019 15:00
Thông báo cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV nhân rộng mô hình giảm...

TIN ĐỌC NHIỀU TIN ĐỌC NHIỀU

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 2138218